https://press-burg.com

Obchodné komory

Ste obchodná komora ktorá zastrešuje medzinárodne kontakty a vytvárate priestor pre nové obchodné partnerstvá? Nezdržujte sa pritom rutinnými činnosťami, pri ktorých strácate drahocenný čas. Účtovné, daňové či právne služby na vysokej odbornej úrovni alebo komplexnú reklamu a marketing môžete zveriť nám. Budete ich mať urobené riadne, včas a kvalitne.

Právne poradenstvo

Svojim klientom poskytujeme už dlhé roky profesionálne služby vo všetkých oblastiach ich podnikania v spolupráci s renomovanou advokátskou kanceláriou JUDr. Pavla Kollára (bližšie info nájdete na www.judrkollar.sk). Advokátska kancelária JUDr. Kollára, poskytuje svojim klientom kompletný právny servis na profesionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť právne služby s dôrazom na absolútnu spokojnosť klientov a tiež následnú opätovnú ako i dlhodobú spoluprácu. Dôraz taktiež kladie na priebežné zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných právnych služieb, ktoré sú výhradne založené na osobnom prístupe ku každému jednotlivému klientovi s cieľom brať ohľad na jeho osobné výslovné požiadavky a zabezpečiť jeho maximálnu spokojnosť, ale najmä úspešné vybavenie jeho právnych záležitostí.

Správa spoločností

Čo všetko pre Vás robíme?

 • Založenie spoločnosti (ohlásenie živnosti)
 • Realizácia zmien v spoločnosti
 • Predaj spoločnosti
 • Kúpa spoločnosti
 • Vedenie účtovníctva a daňové poradenstvo
 • Správa a vymáhanie pohľadávok
 • Vedenie mzdovej agendy spoločnosti
 • Pracovnoprávne poradenstvo
 • Investičné a úverové poradenstvo
 • Poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií (aj cezhraničných)
 • Poradenstvo v oblasti realitného, správneho, licenčného, bankového a poistného práva
 • Príprava projektov pre čerpanie finančných zdrojov z EÚ a iných dotácií
 • Likvidácia spoločnosti, konkurz, zrušenie spoločnosti bez likvidácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie)

Založenie spoločnosti

 • Založenie spoločnosti / ohlásenie živnosti
 • Jednoduchý a časovo nenáročný proces
 • 3 - 7 pracovných dní od doručenia dokumentov
Zistiť viac

Realizácia zmien

 • Zmena sídla
 • Zmena obchodného názvu
 • Zmena osobných údajov konateľa / spoločníka
Zistiť viac

Predaj spoločnosti

 • Vyplnenie krátkeho dotazníka
 • Určíme predpokladanú kúpnu cenu
 • Reklamná kampaň na predaj spoločnosti
Zistiť viac

Kúpa spoločnosti

 • Široká ponuka ready – made spoločností
 • Pripravíme všetky potrebné dokumenty
 • 5 - 10 pracovných dní od doručenia dokumentov
Zistiť viac

Správa pohľadávok

 • Právne posúdenie/analýza pohľadávok klienta
 • Komplexná správa a vymáhanie pohľadávok
 • Zastupovanie klienta pri mimosúdnom vymáhaní
Zistiť viac

Likvidácia spoločnosti

 • Vypracovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 • Oznámenie vstupu spoločnosti do procesu likvidácie
 • Vymazanie spoločnosti z obchodného registra
Zistiť viac

Fúzie a akvizície

 • Vypracovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 • Oznámenie vstupu spoločnosti do procesu likvidácie
 • Vymazanie spoločnosti z obchodného registra
Zistiť viac
 

Právo

Pracovné právo

 • Poradenstvo zamestnávateľom
 • Zabezpečenie pracovnoprávnej agendy
 • Poradenstvo odborovým organizáciam
Zistiť viac

Realitné právo

 • Poradenstvo pri akvizíciách spoločností
 • Poradenstvo pri financovaní
 • Príprava kúpnych zmlúv
Zistiť viac

Bankové a poistné právo

 • Právna pomoc investorom
 • Poradenstvo pri uzatváraní úverových zmlúv
 • Investičné a úverové poradenstvo
Zistiť viac
 

Účtovné poradenstvo

Prečo by ste mali zveriť spracovanie Vášho účtovníctva našej spoločnosti?

 • spracovanie účtovnej agendy Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako by Vás stál interný zamestnanec
 • nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej a účtovnej oblasti
 • spracovanie účtovníctva máte bez starostí, v dohodnutom termíne prídeme, vyzdvihneme si účtovné doklady, spracujeme a vrátime Vám ich spolu s mesačnými prehľadmi
 • upozorníme Vás na Vaše daňové a odvodové povinnosti

Medzi nami poskytované účtovné služby patria:

Jednoduché účtovníctvo

 • Kontrola a zaúčotvanie predložených dokladov
 • Správa mesačných účtovných závierok
 • Správa daňových priznaní
Zistiť viac

Mzdy a personalistika

 • Evidencia dochádzky a výpočet miezd
 • Vypracovanie mesačných výkazov poistného
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
Zistiť viac

Kontrola účtovníctva

 • Kontrola zaúčtovania účtovných prípadov
 • Oprava chybných daňových priznaní
 • Kontrola úplnosti účtovníctva
Zistiť viac

Účtovné poradenstvo

 • Analýza vzniknutých ekonomických problémov
 • Účtovanie stravných lístkov
 • Účtovanie dane z pridanej hodnoty
Zistiť viac

Evidencia majetku

 • Odpisovanie majetku
 • Prerušenie odpisovania hmotného majetku
 • Odpisy prenajatého majetku
Zistiť viac

Prevádzka vozidla

 • Vedenie knihy prevádzky motorového vozidla
 • Možnosť uplatnenia výdavkov na pohonné hmoty
 • Evidencia jázd motorových vozidiel
Zistiť viac
 

Daňové poradenstvo

Pomôžeme Vám:

 • Spracovať daňové priznania
 • Vypracovať hlásenia, prehľady alebo oznámenia
 • Vypracovať prihlášky k registráciam na dane
 • Spracovať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
 • Vypracovať písomné stanoviská k daňovým problémom klienta
 • Zastúpiť klienta pri daňových konaniach
 • V rámci daňového poradenstva

Daňové priznania

 • Daňové priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Daňové priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • Daňové priznania k dani z motorových vozidiel
Zistiť viac
 

Investície a dlhopisy

Klientom poskytujeme:

 • Emisie cenných papierov
 • Fondy
 • Depozitná zmenka

Emisie cenných papierov

 • Vybavenie žiadosti o prijatie emisie cenných papierov
 • Vyplatenie výnosov a splátok menovitej hodnoty
 • Po splatení emisie zabezpečíme proces zrušenia
Zistiť viac

Fondy

 • Pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch
 • Nemusíte byť expertom na investície
 • Nájdeme pre Vás najlepšie investičné príležitosti
Zistiť viac

Depozitná zmenka

 • Za zmenku zaplatíte nižšiu čiastku ako je jej hodnota
 • Flexibilita (ľubovolný dátum splatnosti)
 • Výnos odzrkadluje aktuálnu situáciu na finančnom trhu
Zistiť viac
 

reklama a marketingReklama a marketing

Od kreatívneho návrhu až po realizáciu!

Aby bol marketing Vašej spoločnosti efektívny, často nestačia len sporadické zverejnenia inzerátov v médiách, distribúcia letákov, webstránka či facebook. V marketingu môžete náhodne skúšať, prípadne robiť veci, ktoré sú aktuálne v kurze, no nemusí Vám to priniesť žiaden výsledok. Dôležitá je komplexná stratégia, vízia a cieľ, ktorými dosiahnete viac než len krátkodobé efekty. Nestrácajte zbytočne čas a energiu a radšej koncentrujte úsilie na to, aby sa Vaša spoločnosť stala jedným kompaktným celkom smerujúcim k jasne vytýčeným métam!

Zabezpečíme Vám:

 • analýzu vnútorných možností marketingu
 • analýzu potrieb a požiadaviek trhu a zákazníkov
 • vytvorenie efektívnej marketingovej stratégie
 • návrh najvhodnejších foriem marketingovej komunikácie
 • rôzne formy internet marketingu
 • vypracovanie kompletného marketingového auditu
 • realizáciu auditu značky
 • branding
 • zastrešenie marketingu s orientáciou na dlhodobé úspechy

Reklamné nosiče

 • Kreatívny vizuálny marketing
 • Pútavá reklamná kampaň
 • Odbornú inštaláciu banerov
Zistiť viac

Online reklama

 • Efektívna internetová reklamná kampaň
 • Marketing na sociálnych sieťach
 • Oslovenie exaktnej zvolenej cieľovej skupiny
Zistiť viac

Grafický design

 • Návrhy logotypov a lôg
 • Kreatívny vizuálny marketing
 • Tvorba reklamných materiálov
Zistiť viac

Tvorba web stránok

 • Tvorba atraktívnej a pútavej webovej stránky
 • Riadenie sa najnovšími trendami pri tvorbe stránky
 • Optimalizácia pre prehliadanie stránky na mobiloch
Zistiť viac

Copywriting a PR

 • Tvorba kreatívnych reklamných textov
 • Tvorba atraktívnych PR článkov
 • Napísanie pútavých tlačových správ
Zistiť viac

Tlačové služby

 • Výroba tlačovín v menších i väčších nákladoch
 • Expresne rýchla digitálna tlač
 • Vysokokvalitná a presná veľkoplošná tlač
Zistiť viac

Foto a video

 • Zhotovenie profesionálnych fotografií
 • Tvorba a spracovanie videa na profesionálnej úrovni
 • Produkcia aj postprodukcia fotiek a videí
Zistiť viac
 

Kontaktný formulár

Všetky údaje sú povinné !

Názov spoločnosti

Zameranie spoločnosti

Funguje od roku

Právna forma


Kontaktná osoba

Meno

Priezvisko

E-mail

Mobil/tel


Mám záujem o službu

Služba

Konkrétny typ služby

Pridať službu

Pridať poznámku

Odoslať

Máte záujem ?

Ak Vás zaujala niektorá z horeuvedených služieb, alebo máte ešte dodatočné otázky, neváhajte vyplniť kontaktný formulár. Budeme Vás kontaktovať do troch pracovných dní.

Kontaktujte nás

Top klienti

Zbaliť