https://press-burg.com

Správa a vymáhanie pohľadávok

V rámci správy a vymáhania pohľadávok Vám naša spoločnosť ponúka nasledovné služby:

Postup pri správe a vymáhaní pohľadávok prebieha nasledovne:

  1. od klienta si vyžiadame všetky informácie potrebné k právnej a ekonomickej analýze pohľadávky
  2. následne urobíme potrebné opatrenia na zabezpečenie pohľadávky (pričom dbáme o to, aby nenastalo jej premlčanie, prípadne zhoršenie Vášho veriteľského postavenia)
  3. vykonáme analýzu finančnej situácie dlžníka
  4. pristúpime k vyhodnoteniu získaných informácií a poskytneme klientovi naše stanovisko (v akom časovom horizonte bude možné pohľadávku vymôcť, aké náklady budú spojené s prípadným vymáhaním pohľadávky atď.)
  5. následne sa dohodneme s klientom na najvhodnejšom postupe
Späť

Kontaktný formulár

Všetky údaje sú povinné !

Názov spoločnosti

Zameranie spoločnosti

Funguje od roku

Právna forma


Kontaktná osoba

Meno

Priezvisko

E-mail

Mobil/tel


Mám záujem o službu

Služba

Konkrétny typ služby

Pridať službu

Pridať poznámku

Odoslať

Máte záujem ?

Ak Vás zaujala niektorá z horeuvedených služieb, alebo máte ešte dodatočné otázky, neváhajte vyplniť kontaktný formulár. Budeme Vás kontaktovať do troch pracovných dní.

Kontaktujte nás

Top klienti

Zbaliť