https://press-burg.com

Predaj spoločnosti

ide z právneho hľadiska o prevod obchodného podielu spoločníka spoločnosti na inú osobu

Proces predaja spoločnosti prebieha nasledovne:

  1. Klientovi zašleme na vyplnenie krátky dotazník, na základe ktorého získame základné údaje o spoločnosti.
  2. Následne si vyžiadame od klienta predbežnú (priebežnú) účtovnú závierku, kde bude zachytené vyčistenie účtovných zostatkov (nutné je vyčistenie v podobe vyplatenia nerozdeleného zisku, úhrady pohľadávok, záväzkov, vyradenia auta, taktiež je nutné ukončiť
  3. Na základe predložených dokladov určíme predpokladanú kúpnu cenu, ktorú môže klient získať za predaj svojej spoločnosti a v prípade jeho záujmu o naše služby uzavrieme s klientom zmluvu o sprostredkovaní predaja obchodného podielu.
  4. Spustíme reklamnú kampaň na predaj spoločnosti
  5. V prípade nájdenia záujemcu o kúpu poskytneme nášmu klientovi kompletný administratívny a právny servis potrebný pre zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra
Späť

Kontaktný formulár

Všetky údaje sú povinné !

Názov spoločnosti

Zameranie spoločnosti

Funguje od roku

Právna forma


Kontaktná osoba

Meno

Priezvisko

E-mail

Mobil/tel


Mám záujem o službu

Služba

Konkrétny typ služby

Pridať službu

Pridať poznámku

Odoslať

Máte záujem ?

Ak Vás zaujala niektorá z horeuvedených služieb, alebo máte ešte dodatočné otázky, neváhajte vyplniť kontaktný formulár. Budeme Vás kontaktovať do troch pracovných dní.

Kontaktujte nás

Top klienti

Zbaliť