https://press-burg.com

Veľké firmy do 100 mil. EUR

Ak máte viac ako 249 zamestnancov a Váš ročný obrat presahuje 50 miliónov EUR, patrí Vaša firma do kategórie veľkých podnikov. Ste veľká a zabehnutá spoločnosť, ktorá sa potrebuje ďalej zlepšovať, inovovať svoju produkciu a expandovať na nové trhy. Nezdržujte sa pritom rutinnými činnosťami, pri ktorých strácate drahocenný čas. Účtovné, daňové či právne služby na vysokej odbornej úrovni alebo komplexnú reklamu a marketing môžete zveriť nám. Poskytneme Vám pomoc aj v oblasti kapitálového trhu, investícií a dlhopisov, úverov, pôžičiek a leasingov. Máme bohaté skúsenosti s vypracovávaním žiadostí na poskytnutie dotácií z eurofondov aj z iných programov a pomôžeme Vám získať nenávratnú finančnú pomoc na nové investície, ktoré zdynamizujú a zefektívnia Vaše podnikanie.

Úvery a leasingy

Dôležitou súčasťou každého podnikania je krátkodobé alebo dlhodobé financovanie Vašich zámerov, investícií a technického zhodnotenia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku Vašej spoločnosti. Na finančnom trhu s pôžičkami pre podnikateľov a živnostníkov existuje množstvo finančných inštitúcií, ktoré sú im nápomocné pri uskutočňovaní ich plánov a zámerov v podnikateľskej činnosti. My Vám pomôžeme sa zorientovať v problematike. Zanalyzujeme podklady, ktoré od Vás finančná inštitúcia vyžaduje. Naši účtovníci, audítori, daňoví poradcovia a právnici sa postarajú o to, aby ste boli komplexne pripravení žiadať o úver, leasing či poistenie a mohli tak "posunúť" svoje podnikanie na ďalšiu úroveň. V akých oblastiach Vám vieme pomôcť?

Úvery

Kontokorentný úver

 • Jednoduchý a rýchly prístup k fonancovaniu
 • Dostupný na čokoľvek
 • Bezplatné ukončenie
Zistiť viac

Investičný úver

 • Prostriedky čerpáte na mieru
 • Nie je nutnosť hmotného zabezpečenia
 • Zabezpečuje sa formou vyhlásenia ručiteľa
Zistiť viac

Prevádzkový úver

 • Pre SZČO aj pre právnické osoby
 • Má splatnosť na dobu neurčitú
 • Využiteľný na kontraktové financovanie
Zistiť viac

Úvery s podporou EÚ

 • Dostupnejšie vďaka európskej záruke
 • Nižšia potreba zabezpečenia úveru
 • Znížená úroková sadzba
Zistiť viac
 

Poistenie

Životné poistenie

 • Smrť a smrť nasledkom úrazu
 • Dlhodobá pracovná neschopnosť
 • Vhodné na zabezpečenie úveru
Zistiť viac

Poistenie majetku

 • Živelné pohromy
 • Pre prípad technických rizík
 • Prepravovaný tovar
Zistiť viac

Poistenie vozidla

 • Povinné zmluvné poistenie
 • Havarijné poistenie
 • Na území celej Európy vrátane Turecka
Zistiť viac

Zodpovednosť za škodu

 • Škoda na zdraví
 • Škoda na živote
 • Škoda na majetku druhých
Zistiť viac
 

Leasing

Finančný leasing

 • Určený na nehnuteľnosti, technológie, autá ...
 • Po uplinutí sa stávate vlastníkom
 • Nie je nutná hotovosť vo výške lízingu
Zistiť viac

Spotrebný úver

 • Určený na nehnuteľnosti, technológie, autá ...
 • Stávate sa vlastníkom hneď po prevzatí
 • Možnosť využiť štrukturálne fondy
Zistiť viac

Operatívny leasing

 • Určený na dopravné prostriedky a stroje
 • Predmet lízingu dostávate do prenájmu
 • Široká škála doplnkových služieb
Zistiť viac

Právne poradenstvo

Svojim klientom poskytujeme už dlhé roky profesionálne služby vo všetkých oblastiach ich podnikania v spolupráci s renomovanou advokátskou kanceláriou JUDr. Pavla Kollára (bližšie info nájdete na www.judrkollar.sk). Advokátska kancelária JUDr. Kollára, poskytuje svojim klientom kompletný právny servis na profesionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť právne služby s dôrazom na absolútnu spokojnosť klientov a tiež následnú opätovnú ako i dlhodobú spoluprácu. Dôraz taktiež kladie na priebežné zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných právnych služieb, ktoré sú výhradne založené na osobnom prístupe ku každému jednotlivému klientovi s cieľom brať ohľad na jeho osobné výslovné požiadavky a zabezpečiť jeho maximálnu spokojnosť, ale najmä úspešné vybavenie jeho právnych záležitostí.

Správa spoločností

Čo všetko pre Vás robíme?

 • Založenie spoločnosti (ohlásenie živnosti)
 • Realizácia zmien v spoločnosti
 • Predaj spoločnosti
 • Kúpa spoločnosti
 • Vedenie účtovníctva a daňové poradenstvo
 • Správa a vymáhanie pohľadávok
 • Vedenie mzdovej agendy spoločnosti
 • Pracovnoprávne poradenstvo
 • Investičné a úverové poradenstvo
 • Poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií (aj cezhraničných)
 • Poradenstvo v oblasti realitného, správneho, licenčného, bankového a poistného práva
 • Príprava projektov pre čerpanie finančných zdrojov z EÚ a iných dotácií
 • Likvidácia spoločnosti, konkurz, zrušenie spoločnosti bez likvidácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie)

Založenie spoločnosti

 • Založenie spoločnosti / ohlásenie živnosti
 • Jednoduchý a časovo nenáročný proces
 • 3 - 7 pracovných dní od doručenia dokumentov
Zistiť viac

Realizácia zmien

 • Zmena sídla
 • Zmena obchodného názvu
 • Zmena osobných údajov konateľa / spoločníka
Zistiť viac

Predaj spoločnosti

 • Vyplnenie krátkeho dotazníka
 • Určíme predpokladanú kúpnu cenu
 • Reklamná kampaň na predaj spoločnosti
Zistiť viac

Kúpa spoločnosti

 • Široká ponuka ready – made spoločností
 • Pripravíme všetky potrebné dokumenty
 • 5 - 10 pracovných dní od doručenia dokumentov
Zistiť viac

Správa pohľadávok

 • Právne posúdenie/analýza pohľadávok klienta
 • Komplexná správa a vymáhanie pohľadávok
 • Zastupovanie klienta pri mimosúdnom vymáhaní
Zistiť viac

Likvidácia spoločnosti

 • Vypracovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 • Oznámenie vstupu spoločnosti do procesu likvidácie
 • Vymazanie spoločnosti z obchodného registra
Zistiť viac

Fúzie a akvizície

 • Vypracovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 • Oznámenie vstupu spoločnosti do procesu likvidácie
 • Vymazanie spoločnosti z obchodného registra
Zistiť viac
 

Právo

Pracovné právo

 • Poradenstvo zamestnávateľom
 • Zabezpečenie pracovnoprávnej agendy
 • Poradenstvo odborovým organizáciam
Zistiť viac

Realitné právo

 • Poradenstvo pri akvizíciách spoločností
 • Poradenstvo pri financovaní
 • Príprava kúpnych zmlúv
Zistiť viac

Bankové a poistné právo

 • Právna pomoc investorom
 • Poradenstvo pri uzatváraní úverových zmlúv
 • Investičné a úverové poradenstvo
Zistiť viac
 

Účtovné poradenstvo

Prečo by ste mali zveriť spracovanie Vášho účtovníctva našej spoločnosti?

 • spracovanie účtovnej agendy Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako by Vás stál interný zamestnanec
 • nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej a účtovnej oblasti
 • spracovanie účtovníctva máte bez starostí, v dohodnutom termíne prídeme, vyzdvihneme si účtovné doklady, spracujeme a vrátime Vám ich spolu s mesačnými prehľadmi
 • upozorníme Vás na Vaše daňové a odvodové povinnosti

Medzi nami poskytované účtovné služby patria:

Podvojné účtovníctvo

 • Kontrola a zaúčotvanie predložených dokladov
 • Správa mesačných účtovných závierok
 • Správa daňových priznaní
Zistiť viac

Mzdy a personalistika

 • Evidencia dochádzky a výpočet miezd
 • Vypracovanie mesačných výkazov poistného
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
Zistiť viac

Kontrola účtovníctva

 • Kontrola zaúčtovania účtovných prípadov
 • Oprava chybných daňových priznaní
 • Kontrola úplnosti účtovníctva
Zistiť viac

Účtovné poradenstvo

 • Analýza vzniknutých ekonomických problémov
 • Účtovanie stravných lístkov
 • Účtovanie dane z pridanej hodnoty
Zistiť viac

Evidencia majetku

 • Odpisovanie majetku
 • Prerušenie odpisovania hmotného majetku
 • Odpisy prenajatého majetku
Zistiť viac

Prevádzka vozidla

 • Vedenie knihy prevádzky motorového vozidla
 • Možnosť uplatnenia výdavkov na pohonné hmoty
 • Evidencia jázd motorových vozidiel
Zistiť viac
 

Daňové poradenstvo

Pomôžeme Vám:

 • Spracovať daňové priznania
 • Vypracovať hlásenia, prehľady alebo oznámenia
 • Vypracovať prihlášky k registráciam na dane
 • Spracovať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
 • Vypracovať písomné stanoviská k daňovým problémom klienta
 • Zastúpiť klienta pri daňových konaniach
 • V rámci daňového poradenstva

Daňové priznania

 • Daňové priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Daňové priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • Daňové priznania k dani z motorových vozidiel
Zistiť viac
 

Investície a dlhopisy

Klientom poskytujeme:

 • Emisie cenných papierov
 • Fondy
 • Depozitná zmenka

Emisie cenných papierov

 • Vybavenie žiadosti o prijatie emisie cenných papierov
 • Vyplatenie výnosov a splátok menovitej hodnoty
 • Po splatení emisie zabezpečíme proces zrušenia
Zistiť viac

Fondy

 • Pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch
 • Nemusíte byť expertom na investície
 • Nájdeme pre Vás najlepšie investičné príležitosti
Zistiť viac

Depozitná zmenka

 • Za zmenku zaplatíte nižšiu čiastku ako je jej hodnota
 • Flexibilita (ľubovolný dátum splatnosti)
 • Výnos odzrkadluje aktuálnu situáciu na finančnom trhu
Zistiť viac
 

reklama a marketingReklama a marketing

Od kreatívneho návrhu až po realizáciu!

Aby bol marketing Vašej spoločnosti efektívny, často nestačia len sporadické zverejnenia inzerátov v médiách, distribúcia letákov, webstránka či facebook. V marketingu môžete náhodne skúšať, prípadne robiť veci, ktoré sú aktuálne v kurze, no nemusí Vám to priniesť žiaden výsledok. Dôležitá je komplexná stratégia, vízia a cieľ, ktorými dosiahnete viac než len krátkodobé efekty. Nestrácajte zbytočne čas a energiu a radšej koncentrujte úsilie na to, aby sa Vaša spoločnosť stala jedným kompaktným celkom smerujúcim k jasne vytýčeným métam!

Zabezpečíme Vám:

 • analýzu vnútorných možností marketingu
 • analýzu potrieb a požiadaviek trhu a zákazníkov
 • vytvorenie efektívnej marketingovej stratégie
 • návrh najvhodnejších foriem marketingovej komunikácie
 • rôzne formy internet marketingu
 • vypracovanie kompletného marketingového auditu
 • realizáciu auditu značky
 • branding
 • zastrešenie marketingu s orientáciou na dlhodobé úspechy

Reklamné nosiče

 • Kreatívny vizuálny marketing
 • Pútavá reklamná kampaň
 • Odbornú inštaláciu banerov
Zistiť viac

Online reklama

 • Efektívna internetová reklamná kampaň
 • Marketing na sociálnych sieťach
 • Oslovenie exaktnej zvolenej cieľovej skupiny
Zistiť viac

Grafický design

 • Návrhy logotypov a lôg
 • Kreatívny vizuálny marketing
 • Tvorba reklamných materiálov
Zistiť viac

Tvorba web stránok

 • Tvorba atraktívnej a pútavej webovej stránky
 • Riadenie sa najnovšími trendami pri tvorbe stránky
 • Optimalizácia pre prehliadanie stránky na mobiloch
Zistiť viac

Copywriting a PR

 • Tvorba kreatívnych reklamných textov
 • Tvorba atraktívnych PR článkov
 • Napísanie pútavých tlačových správ
Zistiť viac

Tlačové služby

 • Výroba tlačovín v menších i väčších nákladoch
 • Expresne rýchla digitálna tlač
 • Vysokokvalitná a presná veľkoplošná tlač
Zistiť viac

Foto a video

 • Zhotovenie profesionálnych fotografií
 • Tvorba a spracovanie videa na profesionálnej úrovni
 • Produkcia aj postprodukcia fotiek a videí
Zistiť viac
 

EÚ fondy a dotácieEU Fondy a dotácie

Zabezpečíme Vám vybavenie dotácií pre malé a stredné podniky a startupy

Dotácie v tejto kategórií sú určené pre:

 • Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
 • Mikropodniky do 9 zamestnancov
 • Malé podniky do 49 zamestnancov
 • Stredné podniky do 249 zamestnancov

Dotácie sú na podporu týchto oblastí:

 • Rozvoj podnikania
 • Výskum a vývoj
 • Poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a lesníctvo
 • Informačno-komunikačné technológie
 • Kultúra, cestovný ruch a voľnočasová infraštruktúra
 • Vodné hospodárstvo a odpadové hospodárstvo
 • Zamestnanosť a tvorba pracovných miest
 • Sociálne služby a zdravotníctvo
 • Vzdelávacie aktivity
 • Energetická efektívnosť budov
 • Analýzy, plány a stratégie

EU Fondy a dotácie

 • Dotácie na podporu rôznych oblastí
 • Dotácie pre malé a stredné podniky
 • Dotácií pre startupy
Zistiť viac
 

Kontaktný formulár

Všetky údaje sú povinné !

Názov spoločnosti

Zameranie spoločnosti

Funguje od roku

Právna forma


Kontaktná osoba

Meno

Priezvisko

E-mail

Mobil/tel


Mám záujem o službu

Služba

Konkrétny typ služby

Pridať službu

Pridať poznámku

Odoslať

Máte záujem ?

Ak Vás zaujala niektorá z horeuvedených služieb, alebo máte ešte dodatočné otázky, neváhajte vyplniť kontaktný formulár. Budeme Vás kontaktovať do troch pracovných dní.

Kontaktujte nás

Top klienti

Zbaliť