https://press-burg.com

EÚ fondy a dotácie

V oblasti ROZVOJ PODNIKANIA sú plánované nasledujúce výzvy:

V oblasti VÝSKUM A VÝVOJ sú plánované nasledujúce výzvy:

V oblasti POĽNOHOSPODÁRSTVO, RYBNÉ HOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO sú plánované nasledujúce výzvy:

V oblasti INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE sú plánované nasledujúce výzvy:

V oblasti KULTÚRA, CESTOVNÝ RUCH A VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA sú plánované nasledujúce výzvy:

V oblasti VODNÉ HOSPODÁRSTVO A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO sú plánované nasledujúce výzvy:

V oblasti ZAMESTNANOSŤ A TVORBA PRACOVNÝCH MIEST sú plánované nasledujúce výzvy:

V oblasti SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO sú plánované nasledujúce výzvy:

V oblasti VZDELÁVACIE AKTIVITY sú plánované nasledujúce výzvy:

V oblasti ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV sú plánované nasledujúce výzvy:

V oblasti ANALÝZY, PLÁNY A STRATÉGIE sú plánované nasledujúce výzvy:

Financovanie:

Vybavíme pre Vás:

Späť na Nadnárodné spoločnosti

Kontaktný formulár

Všetky údaje sú povinné !

Názov spoločnosti

Zameranie spoločnosti

Funguje od roku

Právna forma


Kontaktná osoba

Meno

Priezvisko

E-mail

Mobil/tel


Mám záujem o službu

Služba

Konkrétny typ služby

Pridať službu

Pridať poznámku

Odoslať

Máte záujem ?

Ak Vás zaujala niektorá z horeuvedených služieb, alebo máte ešte dodatočné otázky, neváhajte vyplniť kontaktný formulár. Budeme Vás kontaktovať do troch pracovných dní.

Kontaktujte nás

Top klienti

Zbaliť