https://press-burg.com

Vypracovanie žiadosti pri eurofondoch a dotáciach z EÚ

Pomáhame klientom napísať žiadosť o nenávratný finančný príspevok(NFP)

V tejto oblasti zabezpečujeme:

* - nákladovo-výnosová analýza

štúdia uskutočniteľnosti

Proces vybavenia dotácie z EÚ

 1. Prípravná fáza
  • začína dňom záujmu klienta o dotácie a končí dňom registrácie klienta
  • potrebné vytvoriť podnikateľský / investičný zámer - doba: cca 15 - 60 dní
  • poskytnutie bezúročnej pôžičky: až po vyhotovení podnikateľského zámeru a kompletnej príprave dokladov pre EÚ podľa uvedených materiálov - doba: 3 - 12 mesiacov
 2. Realizačná fáza
  • začína dňom zaplatenia poplatku a registrácie projektu u EIB a končí dňom registrácie v EÚ na konkrétnych fondoch EU-EC podľa vyhlášok výziev - doba trvania: 14 dní
 3. Schvalovacia fáza
  • začína dňom registrácie projektu v EÚ na konkrétnych dotačných fondoch podľa výziev a končí dňom schválenia dotácií - doba trvania: 3-18 mesiacov
 4. Konečná implementačná fáza
  • začína dňom získania nenávratných dotácií a podpisom grantovej zmluvy s EÚ a končí dňom prefinancovania financii - doba trvania: 45 - x dní
 5. Individuálna fáza u dotácií
  • začína dňom výberu individuálnych dotačných titulov a končí dňom čerpania - doba trvania: max 24 mesiacov od pôvodnej registrácie

PROJEKT - je potrebné dodržať v životaschopnosti 5 rokov od poskytnutia financií

Späť na Verejná správa

Kontaktný formulár

Všetky údaje sú povinné !

Názov spoločnosti

Zameranie spoločnosti

Funguje od roku

Právna forma


Kontaktná osoba

Meno

Priezvisko

E-mail

Mobil/tel


Mám záujem o službu

Služba

Konkrétny typ služby

Pridať službu

Pridať poznámku

Odoslať

Máte záujem ?

Ak Vás zaujala niektorá z horeuvedených služieb, alebo máte ešte dodatočné otázky, neváhajte vyplniť kontaktný formulár. Budeme Vás kontaktovať do troch pracovných dní.

Kontaktujte nás

Top klienti

Zbaliť